Thai English

เทศบาลตำบลพันดุงตอบสนองนโยบายท่านผู้ว่า ตามโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น จังหวัดนครราชสีมา" ทุกวันศุกร์

เทศบาลตำบลพันดุงตอบสนองนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ตามโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น จังหวัดนครราชสีมา" ทุกวันศุกร์