Thai English

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่เชื่อมซอยวัดป่าแสงธรรม 2 บ้านโคกแขวนเก่า

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อจากถนนคอนกรีตสายบ้านผู้ใหญ่เชื่อมซอยวัดป่าแสงธรรม 2 บ้านโคกแขวนเก่า

ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมคลิกที่นี่