Thai English

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินน้ำพัดผ่าน ทางไปเกาะละมั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลขม จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนดินน้ำพัดผ่าน ทางไปเกาะละมั่ง หมู่ที่ ๗ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลขม จังหวัดนครราชสีมา

 

DOWNLOAD