Thai English
Display # 
Title
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาเด็กและเยาวชน การป้องกันการจมน้ำ
เปิดงาน โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๑
งานกิจกรรมโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด เทศบาลตำบลพันดุง ประจำปี ๒๕๖๑
งานวัน Big Cleaning Day เทศบาลตำบลพันดุง เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑
เปิดงานเจ็ดวันอันจราย "โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑"
การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลพันดุง ร่วมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.๙
กิจกรรมโครงการจิตอาสา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กิจกรรมปลูกดาวเรืองเพื่อถวายพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙
โครงการเยาวชนต้านภัยสุรา บุหรี่ และยาเสพติด