Thai English
Display # 
Title
งาน พอ.สว.เคลื่อนที วันที่ 19 สิงหาคม 2559
เทศบาลตำบลพันดุง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2
กิจกรรมเดินขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
กิจกรรมโครงการเสริมสร้างความรักและความสามัคคีคนโคราช
เทศบาลตำบลพันดุง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
การประชุมเตรียมความพร้อมในการฝึกจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง
กิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐิจพอเพียง
เทศบาลตำบลพันดุงจัดกิจกรรม ทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาล วันที่ 14 มกราคม 2559
กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad 2015
เทศบาลตำบลพันดุงตอบสนองนโยบายท่านผู้ว่า ตามโครงการ "หลานย่าโม นุ่งผ้าไทย ใส่ผ้าซิ่น จังหวัดนครราชสีมา" ทุกวันศุกร์