Thai English

ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแห่เทียนโคราช ประจำปี ๒๕๕๗

 

 
ททท.สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมงานแห่เทียนโคราช ประจำปี ๒๕๕๗
 

จังหวัดนครราชสีมา  จัดงานโดยเทศบาลนครนครราชสีมา  กำหนดจัด งานแห่เทียนโคราช ประจำปี ๒๕๕๗ ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดนครราชสีมา ที่ได้สร้างงานบุญที่ยิ่งใหญ่เป็นปีที่ ๗   ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณสวนเมืองทอง  สวนสุรนารี, สวนอนุสรณ์สถานฯ และลานอนุสาวรีย์    ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา

สำหรับการประกวดต้นเทียนพรรษา ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศเป็นประจำทุกปี ต้นเทียนพรรษา จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ร่วมชมความงดงามอลังการของต้นเทียนพรรษา ซึ่งแต่ละต้นล้วนเกิดจากความเพียรพยายามของช่างเทียนที่มีความชำนาญ สร้างและแกะสลักต้นเทียนอันวิจิตรงดงาม กล่าวได้ว่าฝีมือของช่างเทียนโคราชนั้นไม่แพ้ใคร ในปีนี้ได้มี การประกวดต้นเทียนพรรษาประเภทต่างๆ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทคือ ประเภท ก. ประเภท ข. ประเภท ค.(ขบวนแห่ต้นเทียน พร้อมกันในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.  ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี)  พร้อมชมขบวนแห่สุดยิ่งใหญ่  ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป  ที่รอบตัวเมืองโคราชเป็นระยะทาง กว่า ๗ กม. ภายในงานยังมี การแสดง แสง สี เสียง Animation Lighting   “มหัศจรรย์รถเทียนปล่อยแสง” ประกอบรถขบวนแห่เทียนพรรษาโคราชของอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก การแสดงนาฏศิลป์ไทย ชุด “มหัศจรรย์...สวรรค์เมืองไทย” การแสดงวัฒนธรรมร่วมสมัย “โขนสด” และมหรสพสมโภช อีกทั้งกิจกรรมทางบุญ    กับ “๘ เส้นทางบุญ หนทางแห่งการดับทุกข์” ร่วมทำบุญพิธีเชิญพระพุทธมนต์ การหล่อเทียนพระประจำวันเกิดเป็นที่ระลึกนำกลับไป เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต  กิจกรรมการประกวดต้นเทียน และขบวนแห่เทียน  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมที่พัก และดาวน์โหลดใบสมัครประกวดภาพถ่าย(เสน่ห์โคราช...วสิถีประเพณีแห่เทียนโคราช) ได้ที่www.koratcity.go.th ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลฯ โทร. ๐ ๔๔๒๗ ๕๙๓๓ และทาง www.facebook.com/koratcandle    

“งานบุญที่ยิ่งใหญ่ งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมา ในปี ๒๕๕๗ ที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ ในพื้นที่อำเภอโชคชัย(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) อำเภอพิมาย(๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗) และอำเภอเมืองนครราชสีมา โดยเน้นองค์ประกอบ ของต้นเทียนที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นการแกะสลักหรือการหล่อต้นเทียน ที่บอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เรื่องพุทธศาสนา การเทิดพระเกียรติ และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา  ตลอดจนเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศของการแห่เทียนพรรษาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นสิริมงคลสูงยิ่งนัก ” นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผอ.ททท.สนง.นครราชสีมา กล่าวทิ้งท้าย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ๒๑๐๒ - ๒๑๐๔  ถ.มิตรภาพ  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐  โทร. ๐ ๔๔๒๑ ๓๐๓, ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๖  โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๓๖๖๗www.tourismthailand.org/nakhonratchasima  E – Mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.