Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next
นายเรวัตร  งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธรูปประจำอำเภอขามทะเลสอ และพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำอำเภอขามทะเลสอ   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา

นายเรวัตร งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหาร…

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์พระพุทธรูปประจ... อ่านต่อ

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน โคราชจีโอพาร์ค สู่ จีโอพาร์คโลกยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการต…

เทศบาลตำบลพันดุง ซ้อมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมิน โคราชจีโอพาร์ค สู่ จีโอพาร์คโลกยูเนสโก เมื่อวันที่ 6 ม... อ่านต่อ

นายวิเขียร   จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันดุง และเข้าเยี่ยมชมศูนย์เกลือสินเธาว์ ตำบลพันดุง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม  2565

นายวิเขียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังห…

นายวิเขียร   จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมามอบจักรยานให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านพันดุ... อ่านต่อ

โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ  กิจกรรมปลูกต้นไมัและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  "รวมใจไทย  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน"

โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำค…

      โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ  กิจกรรมปลูกต้นไมัและปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส... อ่านต่อ

กิจกรรม ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

กิจกรรม ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift …

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชกา... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (อื่น ๆ)
  • ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

 

 

 

คู่มือสำหรับประชาชน ของ เทศบาลตำบลพันดุง

คู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.2558

 

สำนักปลัด

Smileการขอข้อมูลข่าวสาร   CLICK

Smileการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  CLICK

Smileการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  CLICK 

Smileการขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  CLICK

กองคลัง

Smileการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่(ขั้นตอนการยื่นขอรับการประเมินภาษี)  CLICK

Smileการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่  (ขั้นตอนการชำระภาษี)  CLICK

Smileการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน  CLICK

Smileการรับชำระภาษีป้าย  CLICK      

Smileการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา  CLICK

 กองคลัง

Smileการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  CLICK  

Smileการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  CLICK 

Smileการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร CLICK

Smileการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  CLICK 

Smileการแจ้งขุดดิน  CLICK  

Smileการแจ้งถมดิน  CLICK 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Smileการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร CLICK

Smileการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ CLICK

Smileการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป CLICK

Smileการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล CLICK

 กองการศึกษา

Smileการรับสมัครเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง CLICK

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 84
เมื่อวาน 340
เดือนนี้ 9425
เดือนก่อน 8017
ปีนี้ 65933
ปีก่อน 72100
รวม 434435
IP ของคุณ 44.200.40.195