Thai English

นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุงเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ  นายกเทศมนตรีตำบลพันดุงเปิดโครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

และเปิดจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพันดุงเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565