Thai English

โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"

โครงการส่งเสริมพัฒนาเนื่องใน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566"

เมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2566 ณ ลานกีฬาหน้าเทศบาลตำบลพันดุง อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา

 นางสาวอรวรรณ มีใหม่ นายอำเภอขามทะเลสอ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางภัทริกา มากเมือง ส.อบจ.อำเภอขามทะเลสอ

 นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ทต.พันดุง และ กำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ

 การแสดงบนเวที โดย นักเรียน อายุ 2-3 ขวบ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพันดุง และ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนบ้านพันดุง

 กิจกรรมการแข่งขันเกมส์ชิงของรางวัล เช่น ระบายสี เป่าลูกโป่ง วิ่งเหยียบหัวใจลิง กินวิบาก เก้าอี้ดนตรี ฯลฯ

 เทศบาลตำบลพันดุง จัดเตรียมน้ำดื่ม และ อาหารว่างจากผู้สนับสนุนมากมาย เพื่อกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้