Thai English

การมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัวผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ตำบลพันดุง

การมอบถุงยังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัวผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ตำบลพันดุง
 
วันอังคาร ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
 
นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมคณะท่านผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และพนักงานเทศบาลตำบลพันดุง ออกตรวจเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้แก่ ท่านผู้นำชุมชน (กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วย-เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบล ฯลฯ)​ ตัวแทนประชาชนที่ต้องกักตัวผู้มีความเสี่ยงติดเชื้อ โควิด-๑๙ ในเขตพื้นที่ตำบลพันดุง