งานตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายในเทศบาลตำบลพันดุง

 

 

 

  

นางศิริวรรณ ศิลป์ประกอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

 

สำนักปลัด

 

 
 
นายโชคชัย  พงศ์พิพัฒนพันธ์ุ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 082-6455198
 
  
นายธนพล  แตงอ่อน
นิติกร
นางทัศนีย์  แดสันเทียะ
นักพัฒนาชุมชน  
นายวัศพจน์ เพชรประทุมพร
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววารี  ลุ่มกลาง
นักทรัพยากรบุคคล
นายณัฏฐโชติ  มีใจ
นักจัดการงานทั่วไป
         
 
 
 
 
          
นายธัญพิสิษฐ์ หงษ์ทอง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
 
 
 
    

 

นายวิชัย เรียงสันเทียะ
พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
เอนกประสงค์ (ทป.)
นางวันวิภา  กาญจนกาศ
เจ้าพนักงานผลิตเอกสาร (ทป.) 
นายจรัล  วงศ์แก้ววัน
นักการภารโรง (ทป.)
นางปราณี  วงศ์แก้ววัน
แม่บ้าน (ทป.)
    นายชำนาญ โหม่งสูงเนิน
พนักงานขับรถ (ทป.)
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร

 

 

ทำเนียบคณะผู้บริหารของเทศบาลตำบลพันดุง

 

       
 
นายเรวัตร  งัดสันเทียะ
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
 
          089-5787072  
                         
นายพงศกร  ดอกสันเทียะ  
 
นายผ่อน บรรจบพุดซา 
รองนายกเทศบาลตำบลพันดุง
 
รองนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง
089-7225960
 
087-8713977
             
 
            

นายสุวรรณ  ชีพันดุง

             นายกังวาน  แดสันเทียะ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพันดุง

 
 
 เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพันดุง 

086-2530659

                 084-4296959

 

หัวหน้าส่วนราชการ

 


 

นางสาว สุฎารักษ์  สอ้าง
 ปลัดเทศบาลตำบลพันดุง  
เบอร์โทรศัพท์ 094-2896955
 
            
นายโชคชัย  พงศ์พิพัฒนพันธ์ุ  
นางเขมอัมพร โนมขุนทด

นายอิสเรศ  เตียนพลกรัง

นายโชคชัย  พงศ์พิพัฒนพันธ์ุ
นายวารุฒ  บุญปก
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 เบอร์โทรศัพท์ 082-6455198             เบอร์โทรศัพท์ 085-4320615         

เบอร์โทรศัพท์ 085-1049276          

 เบอร์โทรศัพท์ 082-6455198             เบอร์โทรศัพท์ 082-6353941                

 

 

 

 

 

 

สมาชิกสภา

 

                                                         

                                   ทำเนียบสภาเทศบาลตำบลพันดุง

 

 
 
 
นายดอกดิน  ปั้นสันเทียะ
 
 
ประธานสภาเทศบาล
 
                            083-1009108  
 
นายชนาธิป  เทียนพลกรัง
 
นางสาวกัญญา  เจพันดุง
 รองประธานสภาเทศบาล
 
เลขาฯ สภาเทศบาล
096-7525785
 
065-0817384

 

 

      

      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 1

 

 
นายกฤษณะ  ชีพันดุง
นายตราจักร  กิสันเทียะ
นายประสิทธิ์  รอดพันดุง
 สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล
081-9774834
088-1139722
087-8729907
 
 
นางสายสมร  เรียมสันเทียะ
 
นายสิน  กิสันเทียะ
 สมาชิกสภาเทศบาล
 
สมาชิกสภาเทศบาล
085-7660771
 
092-4433976
 

     

   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพันดุง เขต 2    

 

 
 
 
 
 
นายเอกชัย  ไขพันดุง
นายวรวุฒิ  แขนสันเทียะ
นายสายันต์  ริมสันเทียะ
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
 สมาชิกสภาเทศบาล
092-7829335
089-9497089
099-0417771

   

                      

 
                       นายจรินทร์  ปีพันดุง  
                             สมาชิกสภาเทศบาล  
                          062-4678759  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

New layer...
New layer...
999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์