Thai English
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สถิติการให้บริการประชาชน ของเทศบาลตำบลพันดุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบแรก)) เขียนโดย Super User 84
สถิติการขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เขียนโดย Super User 93
สถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เขียนโดย Super User 94
สถิติการให้บริการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย เขียนโดย Super User 91
สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค - บริโภค เขียนโดย Super User 102
สถิติการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร เขียนโดย Super User 97
สถิติการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง เขียนโดย Super User 96
สถิติการจัดเก็บภาษีป้าย เขียนโดย Super User 98
สถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ เขียนโดย Super User 95
สถิติการให้บริการด้านการจัดเก็บภาษีโรงเรียน เขียนโดย Super User 94