Thai English

ข่าวกิจกรรม

Prev Next
รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดีเด่น “

รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล…

นายเรวัตร  งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมคณะ รับมอบโล่รางวัล “หนึ่งอำเภอ หนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล... อ่านต่อ

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai Natio…

กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)   เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเ... อ่านต่อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 2 และ 3)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เพื่อพิจารณ…

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 25... อ่านต่อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วาระที่ 1)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง เพื่อพิจารณ…

การประชุมสภาเทศบาลตำบลพันดุง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประช... อ่านต่อ

“โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ”

“โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันส…

“โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติและวันสำคัญ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนท... อ่านต่อ

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (อื่น ๆ)
  • ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลาง

 

 

 

กิจกรรม ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายเรวัตร งัดสันเทียะ นายกเทศมนตรีตำบลพันดุง พร้อมปลัดเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตําบลพันดุง ร่วมกิจกรรม

ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 

*******************

เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูป ตามแผนการปฏิรูปประเทศข้างต้น สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สร้างค่านิยมในการปฎิบัติหน้าที่ และพึงปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมสุจริต ของเทศบาลตำบลพันดุง 

จึงประกาศนโยบายให้ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่และบุคคลในสังกัด ทุกคนไม่รับไม่ให้ของขวัญหรือของกำนันหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฎิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ 394
เมื่อวาน 179
เดือนนี้ 1589
เดือนก่อน 17921
ปีนี้ 141258
ปีก่อน 72100
รวม 510070
IP ของคุณ 3.236.65.63