ระบบบริการออนไลน์ E-Service

 

ระบบบริการออนไลน์ E-Service

 

ผู้มีความประสงค์จะขอรับบริการ สามารถแจ้งความประสงค์

โดยกรอกข้อมูล รายละเอียดการขอรับบริการของท่าน ลงในแบบฟอร์มการขอรับบริการออนไลน์ มีขึ้นตอน ดังนี้
     1.) คลิกเมนู e-Service แล้วเลือกเมนู ระบบการขอรับบริการออนไลน์ เพื่อเข้าสู่หน้า แบบฟอร์มการขอรับบริการ ออนไลน์ ทำการกรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม บันทึก


      2.) เจ้าหน้าที่จะ ได้รับข้อความ แจ้งเตือนทางโทรศัพท์ทันที และทำการตราจสอบ ข้อมูล รายละเอียด ผ่านระบบ Webmail ของหน่ายงานพร้อมกับดำเนินการปริ้น แบบขอรับบริการออนไลน์ เสนอผู้บริหาร พิจารณา อนุมัติ/ไม่อนุมัติ


     3.) เมื่อผู้บริหารได้พิจารณาแล้ว เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณา ให้ท่านทราบ ผ่านช่องทางการติดต่อ ตามที่ท่านระบุ โดยเร็วพร้อมดำเนินการในส่วนที่เกียวข้องต่อไป


***กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

 

   

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ 9 ข้อมูลพื้นฐาน


ข้อมูลพื้นฐาน

 
   
   

 

การประชาสัมพันธ์

 
   
   

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 
   
   

 

ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

 

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

 
   
   
   

 

การปฏิบัติงาน

 
   
   

 

การให้บริการ

 
   
   
   

  

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

 

 
   
   

 

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 
   
   
   

 

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

 

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   
   
   

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 
   
   

 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 2 ตัวชี้ย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (นโยบาย NO GIFT POLOCY)

   
   
   

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 
   
   

 

ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 

แผนป้องกันการทุจริต

 
   
   

 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส่และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน 

   
   
   
   

 

 

ข่าวประชาสัมพ้นธ์ เทศบาลตำบลพันดุง ประจำวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566

กิจการสภา

 

 

 

 

 

 

 

 

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

999arch คาสิโนออนไลน์ เครดิตฟรี สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์